Vraag en Antwoord

Welke eisen gelden voor ingeschakelde derden?

De eisen waaraan ingeschakelde derden moeten voldoen zijn met ingang van 1 januari 2014 aangescherpt. Ingeschakelde derden moeten een geldig VKL-certificaat hebben of een gelijkwaardig certificaat. Het is niet meer toegestaan dat het VKL-gecertificeerde bedrijf zelf vaststelt (bijv. aan de hand van een eigen-verklaring) dat de ingeschakelde derden aan de gestelde VKL-eisen voldoet.