Vraag en Antwoord

Moet ik nu kiezen voor VKL* of VKL**?

In beginsel bent u vrij om te kiezen voor VKL* of VKL**. Echter voor VKL** moet u in ieder geval kiezen als:

  • minimaal één van de activiteiten van uw bedrijf valt buiten de reguliere loonwerkactiviteiten. Reguliere loonwerkactiviteiten in land- en tuinbouwgewassen zijn: grondbewerking, bemesting, zaai-en/poten/planten, gewasverzorging (incl. gewasbescherming) oogsten en transport. Enkele voor-beelden van erbuiten vallende activiteiten zijn: opslag, wassen, drogen, snijden en be- en verwerken van land- en tuinbouwproducten etc;
  • uw klanten/opdrachtgevers hogere eisen stellen dan de VKL-norm afdekt. Hierbij kan men denken aan activiteiten in gewassen bestemd voor babyvoeding, GGO-gewassen, aanvullende bepalingen t.a.v. verwerkingstijd in conserven etc. VKL** sluit qua inhoud en werkwijze het beste aan bij bedrijven die al ISO, VCA of GMP gecertificeerd zijn, of werken met een managementsysteem (handboek)