Vraag en Antwoord

Norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL)

De norm VoedselKwaliteit Loonwerk is modulair opgebouwd. Er is een verdeling gemaakt tussen VoedselKwaliteit Loonwerk *, VoedselKwaliteit Loonwerk ** en VKL-G. De één ster module is gericht op maatregelen ter beheersing van de voedselkwaliteit. De twee ster module kent een aanvulling om te komen tot continue verbetering en sluit beter aan bij bestaande verbetersystemen zoals GMP-handel. collectie en op-&overslag, GMP-transport, ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 en VCA. VKL-G is bedoeld voor kleinschalige handel in professionele gewasbeschermingsmiddelen als nevenactiviteit.

Bedrijven zijn in beginsel vrij om te kiezen voor VoedselKwaliteit Loonwerk * of VoedselKwaliteit Loonwerk **. Echter, voor VoedselKwaliteit Loonwerk ** wordt in ieder geval gekozen indien zich op het bedrijf minimaal één van de volgende situaties voordoet:

  • minimaal één van de activiteiten in de gewassen welke behoren tot de scope van het bedrijf vallen buiten de gangbare activiteiten van een agrarisch loonbedrijf
  • vanuit de markt waarin het bedrijf opereert zijn aanvullende bepalingen die door de maatregelen van de norm VoedselKwaliteit Loonwerk onvoldoende afgedekt worden. Hierbij kan men denken aan activiteiten in gewassen bestemd voor babyvoeding, GGO –gewassen, aanvullende bepalingen t.a.v. de verwerkingstijd in conserven etc.

VKL-G is bedoeld voor de kleinschalige handel in professionele gewasbeschermingsmiddelen (maximaal 1.500 kg cq. liters gewasbeschermingsmiddel per jaar) voor bedrijven die beschikken over het VKL-certificaat (VKL* of **).

De actuele versie van de norm VoedselKwaliteit Loonwerk is gratis te downloaden.

Als u meer informatie wilt over hoe u aan de eisen van de norm kunt voldoen verwijzen wij u naar CUMELA Advies via www.cumela.nl.