Vraag en Antwoord

Mijn klanten en/of ik zijn GlobalG.A.P. gecertificeerd. Houdt de VKL-norm ook rekening met de eisen hiervan?

In VKL zijn de eisen van GLOBALG.A.P. die van toepassing zijn op het agrarische loonwerk opgenomen. Akkerbouwers met een GLOBALG.A.P.-certificaat voldoen door de inzet van VKL-gecertificeerde loonbedrijven aan de aan hen gestelde certificatie-eisen m.b.t. de inzet van derden (loonbedrijven).

Of het ingeschakelde loonbedrijf over een geldig VKL-certificaat beschikt kan men zien op www.vkl.nl onder "Zoek bedrijven". Vermelding als VKL-gecertificeerd loonbedrijf is voldoende. Er hoeft geen kopie van een VKL-certificaat overlegd te worden.