Vraag en Antwoord

Kan de auditfrequentie omlaag?

Binnen het bestuur van stichting Pro aCt is gesproken over een lagere auditfrequentie bij goede resultaten.

Vanwege het feit dat de inhoud van de VKL-norm en de auditfrequentie moeten aansluiten bij die van de onderliggende certificaten (VVAK, GLOBALG.A.P. en GMP), kan de auditfrequentie van VKL niet lager zijn het de onderliggende norm met de hoogste frequentie. GLOBALG.A.P. en de module consumptieaardappelen binnen VVAK hanteren een frequentie van minimaal één audit per jaar.

Om die reden is besloten om de auditfrequentie voor VKL te handhaven op één maal per jaar.