Documentatie

Nieuwe versie Interpretatiedocument

Naar aanleiding van wijzigingen op de website van GLOBAL G.A.P. is een technische wijziging doorgevoerd in het Interpretatiedocument. Het actuele document is nu Interpretatiedocument vkl 2016-6 v1.1.  Lees meer

Zelfbeoordeling VKL 2016-06

Een van de eisen in de VKL-norm is dat het bedrijf jaarlijks een zelfbeoordeling uitvoert om te toetsen of het bedrijf voldoet aan de eisen zoals vermeld in de VKL-norm. Dat kan aan de hand van de nieuwste versie van de door stichting Pro aCt beschikbaar gestelde "Zelfbeoordelingslijst VKL".  Lees meer

Zelfbeoordeling VKL 2013 (versie 2)

Een van de eisen in de VKL-norm is dat het bedrijf jaarlijks een zelfbeoordeling uitvoert om te toetsen of het bedrijf voldoet aan de eisen zoals vermeld in de VKL-norm. Dat kan aan de hand van de nieuwste versie van de door stichting Pro aCt beschikbaar gestelde "Zelfbeoordelingslijst VKL".  Lees meer

VKL 2013-05

Met ingang van 2013 is de nieuwe norm VoedselKwaliteit Loonwerk van kracht.  Lees meer

VKL 2010-04

Met ingang van 2010 is de nieuwe norm VoedselKwaliteit Loonwerk van kracht. Deze norm vervangt de versie VKL 2008-02.  Lees meer

VKL 2008-02

Met ingang van 2008 is de nieuwe norm VoedselKwaliteit Loonwerk van kracht. Deze norm vervangt de versie VKL 2006-03.  Lees meer

VKL 2006-03

Met ingang van 2006 is de nieuwe norm VoedselKwaliteit Loonwerk van kracht.  Lees meer