Documentatie

Nieuwe versie Interpretatiedocument (vkl 2021 v2_0)

Het bestuur van de Stichting Pro aCt heeft op 4 mei 2023 een nieuw interpretatiedocument vastgesteld. Het interpretatiedocument betreft een wijziging binnen GMP+. Met de wijzigingen binnen GMP+ komen de aanduidingen GMP B1 en GMP B3 te vervallen en benoemt GMP in plaats daarvan de scope. Voor de VKL certificering betreft het geen inhoudelijke, maar een tekstuele aanpassing en daarmee is het voor eis 5.7.1 voldoende wanneer het bedrijf, indien omgezet naar de nieuwe norm van GMP+, de scope Productie van voerdermiddelen of Handel in voedermiddelen heeft.

Bijlage: Interpretatiedocument VKL 2021 v2_0.pdf