Documentatie

Norm Voedselkwaliteit Loonwerk 2024

De inhoud van de nieuwe versie is gewijzigd op een aantal punten. Hiermee sluit de nieuwe versie aan, op de eisen die worden gesteld in GlobalG.A.P. versie 6.0. Daardoor zijn de werkzaamheden van cumelabedrijven bij GlobalGAP-gecertificeerde teelten in de akkerbouw ook weer officieel afgedekt door het VKL-certificaat.

De certificerende instanties zullen deze norm vanaf 1 januari 2024 als uitgangspunt hanteren.

U kunt deze versie gratis downloaden via de link hieronder.

Bijlage: Norm VKL 2024 v1_0.pdf