Documentatie

Norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL 2020)

Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL 2020) van kracht. Deze norm vervangt de versie VKL 2016-06.

De inhoud van de nieuwe versie is in overeenstemming met de vanuit GlobalGAP gestelde eisen, inclusief de eisen van versie 5.2 van GlobalGAP die wordt gehanteerd bij telers.

U kunt deze versie gratis downloaden via de link hieronder.

Bijlage: Norm VKL 2020 v1_0.pdf