Documentatie

Norm Voedselkwaliteit Loonwerk 2021

De inhoud van de nieuwe versie is in overeenstemming met de vanuit GlobalGAP gestelde eisen, inclusief de eisen van versie 5.2 van GlobalGAP die wordt gehanteerd bij telers.

De certificerende instanties zullen deze norm vanaf 1 maart 2021 als uitgangspunt hanteren.

U kunt deze versie gratis downloaden via de link hieronder.

Bijlage: Norm VKL 2021 v1_0.pdf