Vraag en Antwoord

Waarom moet een loonwerker de hoeveelheid mest per perceel registreren?

In de praktijk roept de eis dat de loonwerker bij de bemesting de hoeveelheden per perceel moet registreren soms vragen op. Wat is daarvan de achtergrond?

In VVAK (en GLOBALG.A.P.) is het een vereiste dat de teler per perceel per gewas bijhoudt hoeveel er wordt bemest. Tegen die achtergrond moet een loonwerker die de bemesting verzorgt per perceel aangeven hoeveel er (per keer) is bemest.