Vraag en Antwoord

Hoe zit dat met de kalibratie van bemestingsapparatuur? En geldt dat ook voor rijenbemesters?

Alle bemestingsapparatuur (niet zijnde organische mestverspreiders; wel kunstmeststrooiers en rijenbemesters) moet éénmaal per vier jaar gekalibreerd en jaarlijks gekeurd worden. De methodiek voor kalibratie moet beschreven zijn alsmede de kalibratiepunten en haar grenswaarden, indien het bedrijf de kalibratie zelf uitvoert. Uit deze methodiek blijkt tevens welke maatregelen genomen worden indien de kalibratie afwijkt van de gedefinieerde grenswaarden. De waarden van de uitgevoerde kalibratie zijn geregistreerd en de verdeling van de kunstmest moet goed zijn.