Vraag en Antwoord

Wie mag de zelfbeoordeling VKL uitvoeren?

Een eis in VKL is, dat jaarlijks een zelfbeoordeling wordt uitgevoerd om te toetsen of het bedrijf aan alle VKL-eisen voldoet. U mag deze beoordeling zelf uitvoeren. U kunt daarvoor gebruikmaken van de “Zelfbeoordelingslijst VKL”, die u onder “Documentatie” vindt.