Vraag en Antwoord

Hoeveel rechtspersonen mogen op één certificaat?

Het komt in de praktijk voor dat een loonbedrijf bestaat uit meerder rechtspersonen. De audit mag in dat geval gecombineerd plaatsvinden. Voor elke te certificeren en gecertificeerde rechtspersoon moet wel een apart VKL-certificaat worden afgegeven. Per rechtspersoon moet duidelijk omschreven zijn wat de scope van het VKL-certificaat is (deze kan per rechtspersoon verschillen).

Per afgegeven VKL-certificaat kan slechts één rechtspersoon worden gepubliceerd als VKL-gecertificeerd op de website www.vkl.nl. Door het vermelden van één rechtspersoon per VKL-certificaat wordt gegarandeerd dat alle VKL-gecertificeerde rechtspersonen die over een geldig VKL-certificaat beschikken worden gepubliceerd.