Vraag en Antwoord

Wij doen alleen loonwerk voor de veehouderij. Is VKL certificering voor ons wel relevant/noodzakelijk?

Vanuit de melkveehouderij worden geen eisen gesteld aan de teelt van voedergewassen. Er zijn vanuit GMP+ alleen eisen aan de inkoop en/of handel. In andere veehouderijtakken kunnen wel akkerbouwgewassen (CCM, korrelmaïs) onder VVAK-certificaat worden verbouwd. Voor deze teelten is het VKL-certificaat wel relevant.