Vraag en Antwoord

Is VKL-certificatie verplicht?

Nee, VKL-certificatie is niet verplicht. Niet door de wet en ook niet door ketenpartijen zoals de verwerkende industrie. Het is de verantwoordelijkheid van de teler om aan te tonen dat de loonwerker aan alle voedselveiligheidseisen voldoet die aan te teler worden gesteld. Als een teler een VKL-loonwerker inschakelt, voorkomt hij extra administratief werk en uitbreiding van zijn eigen audit om het voedselveilig werken door de loonwerker alsnog te controleren.