Vraag en Antwoord

Ik ben ook teler van akkerbouwgewassen en heb al 3 voedselveiligheidscertificaten, voor mijn suikerbieten, aardappelen en conserven. Kan ik deze certificaten laten vervallen als ik VKL gecertificeerd ben?

Het VKL-certificaat dekt voor agrarisch loonwerk alle voedselveiligheidseisen af voor de voedselveiligheidscertificaten aardappelen, suikerbieten, industriegroenten, granen, zaden & peulvruchten en GLOBALG.A.P. Dit geldt zowel voor VKL* als voor VKL**.

Loonwerkers die ook teler zijn moeten naast VKL voor het loonwerk één of meer certificaten behalen voor de teelt van gewassen. Het gaat dan om een voedselveiligheidscertificaat per gewas, het voedselveiligheidscertificaat akkerbouw (VVAK) of het GLOBALG.A.P.-certificaat. Door bij de keuze van een certificatie-/inspectie-instelling rekening te houden met de mogelijke combinaties die ze kunnen bieden, is het mogelijk deze certificatie gecombineerd/tegelijk te laten uitvoeren.