Vraag en Antwoord

De wet schrijft mij helemaal niet voor dat ik een Voedselkwaliteitscertificaat moet hebben dus waarom zou ik het doen?

Inderdaad staat dit niet expliciet in een wet omschreven. Wel is vanaf 1 januari 2005 de Europese General Food Law van kracht. Hierin staat dat traceerbaarheid van boer tot bord geregeld moet zijn. Het bedrijfsleven is hiervoor verantwoordelijk en vult dit in d.m.v. het certificeren van alle schakels in de keten. Uw loonbedrijf is een schakel in deze keten en u kunt zich dus niet van die plicht onttrekken.