Vraag en Antwoord

Wat is het verschil tussen VKL * en VKL**?

VKL* gaat uit van het minimaal noodzakelijke. Namelijk het exact naleven van de voorschriften die betrekking hebben op de activiteiten op de werkvloer en in het veld. Bij VKL** wordt het tevens noodzakelijk om bedrijfseigen risico-inventarisatie en -analyse uit te voeren. En voedselkwaliteitsdoelstellingen zullen actief in het beleid moeten worden opgenomen. Uit een jaarlijks opgemaakte beoordeling met daarbij de beheers- en/of verbetermaatregelen moet vervolgens blijken dat dit leidt tot structurele verbetering en aandacht voor voedselkwaliteit. Uiteindelijk staat VKL** sterker garant voor permanente en goede aandacht voor VoedselKwaliteit Loonwerk.