Vraag en Antwoord

Zelfbeoordeling VKL 2013 (versie 2)

Een van de eisen in de VKL-norm is dat het bedrijf jaarlijks een zelfbeoordeling uitvoert om te toetsen of het bedrijf voldoet aan de eisen zoals vermeld in de VKL-norm. Dat kan aan de hand van de nieuwste versie van de door stichting Pro aCt beschikbaar gestelde "Zelfbeoordelingslijst VKL".

Ten opzichte van de versie van begin 2013 is met name punt 3.3.8 gewijzigd. Ingeschakelde derden moeten aantoonbaar over een (gelijkwaardig) certificaat beschikken. Ook is het mogelijk gemaakt om zelf de tekstvakken (rijhoogtes) aan te passen, zodat alles goed leesbaar is bij het digitaal invullen van de zelfbeoordelingslijst.

Bedrijven met VKL* hoeven alleen de met *-gemarkeerde vragen te beantwoorden. VKL**-bedrijven moeten ook de met **-gemarkeerde vragen beantwoorden. VKL-G-gecertificeerde bedrijven moeten ook de met G-gemarkeerde vragen beantwoorden.

Bijlage: Zelfbeoordelingslijst_VKL_2013-05_versie_2.xls