Vraag en Antwoord

Moeten er "foodgrade" schoonmaakmiddelen gebruikt worden bij reiniging van machines die in contact komen met producten?

Ja, delen van machines die in contact komen met het product moeten met 'foodgrade' schoonmaakmiddelen gereinigd worden. De afnemers van de producten hebben die eis duidelijk uitgesproken tijdens het overleg van het Platform VKL. Een voorstel van het Harmonisatieoverleg om te te kunnen volstaan met normale schoonmaakmiddelen als er maar goed wordt nagespoeld vindt men onvoldoende. In 2017 zullen auditoren hierop wijzen en in 2018 zal een tekortkoming volgen als het gebruik van 'foodgrade' schoonmaakmiddelen niet aangetoond kan worden.