Vraag en Antwoord

Hoe weet je of een toevoegmiddel toegestaan is?

VKL eist dat toevoegmiddelen (bijvoorbeeld inkuilmiddelen) voldoen aan de Europese verordening 1831/2003. Je kunt dit zien doordat op het etiket staat dat het middel voldoet aan deze Verordening. In de VKL-norm staat ook dat gekeken kan worden op de website van de Europese Unie, echter hierop zijn de meeste toegepaste middelen niet terug te vinden, omdat daarop alleen de enkelvoudige stoffen staan en niet de op basis daarvan ontwikkelde toevoegingsmiddelen. Op basis van de verordening is het verplicht dat op het etiket van de toevoegingsmiddelen moet worden vermeld dat het is toegestaan. In een volgende versie van de VKL-norm zal dit aangepast worden.