Vraag en Antwoord

Moet de gewasbescherminsmiddelenopslag maandelijks gecontroleerd worden?

Een bedrijf dat VKL/G gecertificeerd is moet inderdaad kunnen aantonen dat de gewasbeschermingsmiddelenopslag maandelijks gecontroleerd wordt. Voor een bedrijf dat VKL* of VKL** gecertificeerd is, is dit niet nodig. De controlepunten 5.8.10 t/m 5.8.28 geven wel de eisen aan waaraan de opslag moet voldoen, maar eisen niet dat dit maandelijks aantoonbaar wordt gecontroleerd.