Vraag en Antwoord

Wat bedoelt de VKL-norm met jaarlijks en periodiek?

De VKL-norm bedoelt met jaarlijks en periodiek: éénmaal in de 12 maanden. Dit houdt in dat zaken die jaarlijks of periodiek moeten worden vastgelegd nooit meer dan 12 maanden oud kunnen zijn. In een volgende versie van de norm zal dit ook expliciet zo opgenomen worden.