Vraag en Antwoord

moet de loonwerker de veiligheidstermijn of beweidingsverbod na het toepassen van gewasbescherming actief melden aan de opdrachtgever?

De loonwerker is er alleen verantwoordelijk voor om de veiligheidstermijn te registreren. Het is de verantwoordelijkheid van de landbouwer om actief te vragen naar de van toepassing zijnde veiligheidstermijn of het beweidingsverbod. Deze verantwoordelijkheidsverdeling is ook door de afnemers van de landbouwer (de deelnemers van het Platform VKL) zo aangegeven.