Vraag en Antwoord

Wat als er te veel middel in de gewasbescermingsmiddelenopslag staan?

In beginsel mag voor VKL* of VKL** maximaal 400 kg middel in de opslag staan. Als de auditor constateert dat er permanent meer dan 400 kg in de opslag staat, vraag hij naar de PGS 15 of CPR verklaring van het bevoegd gezag of een deskundige (zie 5.8.9). Is die er niet, dan is dat een tekortkoming. Als het incidenteel zo is dat de werkvoorraad hoger is dan 400 kg, dan is dit geen tekortkoming.