Vraag en Antwoord

Waar sla je zakken met ontsmet zaaigoed op?

Ontsmet zaaizaad valt buiten de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en voor de toepassing is ook geen licentie nodig. Ontsmet zaaizaad hoeft dus niet in de opslag voor gewasbeschermingsmiddelen opgeslagen worden, maar dit mag wel. De kwaliteit (kiemkracht) van het zaad kan wel versneld teruglopen als gevolg van chemische dampen in de opslag.