Vraag en Antwoord

Geldt de eis voor identificeren van productpartijen alleen bij opslag?

Nee, dit punt is meer algemeen. Het is bijvoorbeeld ook van toepassing op transport. Daarom is het als een apart punt in de checklist en zelfcontrolelijst (punt 5.10.2) opgenomen en niet toegevoegd aan 5.11 of 5.12.