Vraag en Antwoord

Zelfbeoordeling VKL 2024 met wijzigingen

Alle wijzigingen zijn in rood zichtbaar. Hiermee kunnen de nieuwe eisen makkelijker in de bedrijfsvoering geïmplementeerd worden.

U kunt de Zelfbeoordelingslijst VKL met wijzigingen downloaden door te klikken op de link hieronder.

Bijlage: Zelfbeoordelingslijst VKL 2024 v1_0.xlsx