Actueel

Nieuwe versie van VKL gepubliceerd: VKL 2021

Nieuwe versie van VKL gepubliceerd: VKL 2021

In de norm zijn de volgende zaken aangepast:

  • Een RI&E is in het vervolg alleen nog nodig voor bedrijven met personeel.
  • In navolging van de eisen vanuit VVAK is de kwaliteitseis voor compost verder aangescherpt.
  • Bedrijven die gewasbescherming uitvoeren dienen jaarlijks een erfemissiescan uit te voeren.