Actueel

Nieuwe versie VKL per 1 januari 2024

Nieuwe versie VKL per 1 januari 2024

In het afgelopen half jaar heeft het bestuur van de Stichting Pro aCt (de eigenaar van de norm) een nieuwe versie voorbereid, waarin zij onder andere de vereisten vanuit GlobalG.A.P. versie 6.0 hebben verwerkt. Het is essentieel dat VKL door GlobalG.A.P. erkend blijft als goede invulling voor het loonwerk bij GlobalG.A.P.-gecertificeerde telers. Afgelopen maand heeft de Nederlandse Technische Werkgroep van GlobalG.A.P. (NWTG) de vergelijking tussen de nieuwe versie van VKL (versie VKL 2024) met GlobalG.A.P. 6.0 beoordeeld. De NWTG heeft de vergelijking goedgekeurd. Daardoor zijn de werkzaamheden van cumelabedrijven bij GlobalGAP-gecertificeerde teelten in de akkerbouw ook weer officieel afgedekt door het VKL-certificaat.

Naast de wijzigingen die zijn doorgevoerd in verband met de nieuwe versie van GlobalG.A.P. zijn er ook een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat de norm duidelijker is geworden en beter aansluit bij de eisen die bijvoorbeeld in de regelgeving of in voedselveiligheidsnormen voor de akkerbouw zijn vastgelegd. Alle wijzigingen zijn in rood zichtbaar in de Zelfbeoordelingslijst. Onder het kopje Documentatie vind je alle nieuwe documentatie.