Actueel

Nieuwe versie VKL gepubliceerd en in werking

Nieuwe versie VKL gepubliceerd en in werking

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe versie van de norm VoedselKwaliteit Loonwerk in werking getreden. Dit is versie VKL 2020. Het afgelopen half jaar heeft het bestuur van de Stichting Pro aCt (de eigenaar van de norm) een nieuwe versie voorbereid, waarin zij hebben geprobeerd het aantal vervelende administratieve verplichtingen te verminderen.

Pro aCt heeft zich daarbij vooral gericht op de eisen t.a.v. het watergebruik en de registratieplicht bij gewasbescherming. De mogelijkheden voor het beperken van de administratieve plichten waren helaas niet heel groot. VKL wordt regelmatig vergeleken met GlobalGAP en het is essentieel dat VKL door GlobalGAP erkend blijft als goede invulling voor het loonwerk bij GlobalGAP-gecertificeerde telers. Op een aantal punten heeft Pro aCt de administratieve eisen iets kunnen verminderen.

Een groot deel van de veelal kleine wijzigingen zorgen er voor dat de norm duidelijker is geworden en beter aansluit bij de eisen die bijvoorbeeld in de regelgeving of in voedselveiligheidsnormen voor de akkerbouw zijn vastgelegd. Alle wijzigingen zijn in rood zichtbaar in de Zelfbeoordelingslijst met wijzigingen. Voor alle documenten, kijk onder het kopje Documentatie.