Actueel

VKL 2020 goedgekeurd door GlobalGAP

De Nederlandse Technische Werkgroep van GlobalGAP (NWTG) heeft onlangs de vergelijking tussen de nieuwe versie van VKL (versie VKL 2020) met GlobalGAP 5.2 goedgekeurd. Hiermee is de nieuwe versie van VKL officieel geaccepteerd door GlobalGAP.

 lees meer

Nieuwe versie VKL gepubliceerd en in werking

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe versie van de norm VoedselKwaliteit Loonwerk in werking getreden. Het afgelopen half jaar heeft het bestuur van de Stichting Pro aCt (de eigenaar van de norm) een nieuwe versie voorbereid, waarin zij hebben geprobeerd het aantal vervelende administratieve verplichtingen te verminderen.

 lees meer

Nieuwe versie VKL-norm

Op 4 januari 2016 treedt de nieuwe versie van de VKL-norm (2016-06) in werking. Deze mag direct worden toegepast. De versie 2013-05 komt met ingang van 4 januari 2016 te vervallen. lees meer

Eisen aan ingeschakelde derden aangescherpt

De eisen die gelden indien een VKL-gecertificeerd bedrijf derden inschakelt zijn met ingang van 1 januari 2014 aangescherpt. De ingeschakelde derden moeten beschikken over een geldig VKL-certificaat of een gelijkwaardig certificaat. lees meer

CDG-register

Spuitbedrijven mogen gewasbeschermingsmiddelen alleen inkopen bij daarvoor gecertificeerde bedrijven. Er hoeft geen kopie van het certificaat van de leverancier overlegd te worden. Vermelding van de leverancier in het CDG-register is voldoende. lees meer

Acceptatie VKL-certificaat in België

Nederlandse loonbedrijven met een VKL-certificaat (VoedselKwaliteit Loonwerk), die voor Belgische klanten werken, voldoen aan de IKKB-certificatie-eisen van de Belgische telers. Vertegenwoordigers van OVPG/Landbouw-Service en Stichting Pro aCt hebben op 23 juni 2011 een overeenkomst ondertekend, waarin de wederzijdse acceptatie van de IKKB Standaard en VKL (VoedselKwaliteit Loonwerk) voor loonwerkers werd verlengd. lees meer